Bülten Haziran 2017
» sunuş
» şube
» mmo
» tmmob
Etkinlik Takvimi
Hedeflerimiz
 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Bursa ilinde çalışmalarına 1970 yılında, Bursa İl Temsilciliği olarak "Atatürk Cd. Sami Şehbenderler Apt. No.69/9 BURSA" adresinde; Bursa, Balıkesir, Çanakkale illerini kapsayarak başlamıştır. İlk İl Temsilcisi olarak YSE İkinci Bölge Müdürlüğü‘nde görev yapan Hasan AKAÇİN, vekiller olarak Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü‘nde görev yapan İlker YEĞİN ile YSE 2. Bölge Müdürlüğü‘nde görev yapan Hüseyin BAŞ atanmıştır.

1975 yılında yapılan Oda Genel Kurulu‘nda Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik illerini kapsayan MMO Bursa Bölge Temsilciliği kurulması kararı alınmasının ardından; Nisan 1975‘te DSİ 1. Bölge Müdürlüğü‘nde görev yapan Nevin ÇAVLİN, Yılmaz ULUSEMRE ve A. Vedat SONER‘den oluşan Girişimci Yürütme Kurulu atanmıştır. Girişimci Yürütme Kurulu 1 ay içinde Genel Kurulu toplayarak, MMO Bursa Bölge Temsilciliği seçimlerini gerçekleştirmiştir.

MMO Bursa Bölge Temsilciliği 1. Genel Kurul‘un ardından 1975 yılında "Tahtakale Veziri Caddesi. Kent İşhanı, K:5 Merkez BURSA"; 1977 yılında "Atatürk Cad. Kent Pasajı Yanı; Kent Apt., Kat 4 BURSA"; 20 Kasım 1978‘de TMMOB‘ye bağlı Oda birimleri ve temsilcilikler ile ortak bir yerde görev yürütmek amacıyla ile "Hacılar Mah., Eceler Sk., Beysel İşhanı BURSA"adresine taşınmıştır. 1984 yılından sonra ortak yerden ayrılan TMMOB‘ye bağlı Oda birimleri ve temsilciliklerinin bürolarını, TMMOB Lokali‘ne çevirerek çalışmalarını sürdüren MMO Bursa Şubesi; 23 Nisan 1991‘de "Elmasbahçeler Mh., Sabunevi Sk., Mühendisler İşhanı / Osmangazi BURSA"; 19 Mayıs 2007‘de "Barış Mh., İzmir Yolu, No:200, B Blok, Nilüfer / BURSA"; 01 Mart 2010 tarihinde itibaren ise  "Odunluk Mh. Kale Cd. No:20 A1 Kat:2-3 16130 Nilüfer / BURSA" adresinde bulunan BAOB Yerleşkesine taşınmıştır.

1981 yılına dek MMO birimlerinin toplantılarında alınan kararlar, toplantı tutanağı olarak imzalanarak Oda Merkezi‘ne gönderilirken, 1981 yılından başlayarak noter onaylı karar defteri tutulmaya başlanmış ve alınan kararlar, karar defterlerine işlenerek imza altına alınmıştır.

Bölge Temsilciliklerin Şubeye dönüşmesi için gerekli olan 750 üye sayısına, MMO Bursa Bölge Temsilciliği 1983 yılında ulaşmış, 1981 yılı seçimlerinin ardından 1984 yılına dek TMMOB‘ye bağlı odalar ve birimlerinin Genel Kurul yapmalarına izin verilmemesi ve çalışmalarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle, Şube‘ye dönüşememiştir. 1984 yılında yapılan MMO Genel Kurulu‘nda, dönemin koşulları göz önüne alınarak, Bölge Temsilciliklerin Şubeye dönüşmesi için gerekli üye sayısı 1500‘e çıkarılmıştır. Bursa Bölge Temsilciliği, üye sayısının 1987 yılında 1500‘e ulaşmasıyla, MMO Tüzüğü ve MMO Örgüt Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği gereği MMO Bursa Şubesi‘ne; Yürütme Kurulu, seçilmiş yedek üyelerinin de katılımıyla Yönetim Kurulu‘na dönüşmüştür. Yönetim Kurulu‘nun 7 üyeye tamamlanması için, görevini sürdüren Yürütme Kurulu‘nun önerisi ile biri boşalan yedek üyenin yerine olmak üzere, 2 kişi atanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeliği için, görüşü alınarak Oda Merkezine önerilen kişilerden biri atandıktan sonra, üyeliği kabul etmediğini belirterek, toplantılara katılmamıştır.

6235 sayılı TMMOB Yasası‘nda 06.09.1983 günlü 85 sayılı KHK ile yapılan değişiklik ile 1984 yılından sonra Oda birimlerinin seçimleri 2 yılda bir yapılmaya başlamıştır.

27 - 28 Şubat 1988‘de Ankara‘da yapılan MMO 32. Genel Kurulu‘nda alınan karar ile Bursa Şubesi‘nin; Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya ve Bilecik illerinden oluşan etkinlik alanına, Eskişehir ili de katılmıştır. 29 Şubat - 1 Mart 1992‘de Ankara‘da yapılan MMO 34. Genel Kurulu‘nda alınan kararla Eskişehir İl Temsilciliği‘ne Afyon, Bilecik ve Kütahya illeri bağlanarak; Eskişehir Bölge Temsilciliği düzeyine yükseltilmesi kararı alınmış ve 1 Ocak 1993 tarihinde Eskişehir Bölge Temsilciliği‘nin kuruluşu gerçekleştirilmiştir. 5 - 6 Mart 1994‘te Ankara‘da yapılan MMO 35. Genel Kurulu‘nda Oda Tüzüğü ve Örgüt Görev, Kuruluş ve Yetki Yönetmeliği‘nde yapılan değişiklikler ile Bölge Temsilcilikleri kaldırılarak, üye sayısına bakılmaksızın tümü Şubeye dönüştürülmüştür. İstanbul Şubesi‘ne bağlı olarak görev yapan Yalova İlçe Temsilciliği, Yalova‘nın İl olmasının ardından; Yalova İl Temsilciliği olarak, Oda Yönetim Kurulu‘nun 16.10.1995 günlü ve 718 sayılı kararı ile Bursa Şubesi etkinlik alanına katılmıştır.

Şubemiz 1987 yılında "Tekstil ve Makina Dergisi" ile 1991 yılında "Endüstri Mühendisliği Dergisi"nin, yayın yaşamına başlamasını sağlamıştır. Tekstil ve Makina Dergisi‘nin adı 1991 yılında "Tekstil ve Mühendis" olarak değiştirilmiş ve Mayıs 1992‘de yapılan TMMOB 32. Genel Kurulu‘nda alınan karar uyarınca TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası‘nın kurulması ile 1993 yılı başında, bu Odaya devredilmiştir. Endüstri Mühendisliği Dergisi 2. yılından sonra yayın yaşamını, Ankara‘da sürdürmektedir. 1990 yılından bu güne dek iki aylık dönemlerle Şube Bültenini yayımlanması sürdürülmektedir.

Dönemsel olarak pek çok etkinliğe imza atan MMO Bursa Şubesi ulusal ve uluslararası düzeyde "Tekstil Sempozyum ve Fuarları" yanı sıra, geleneksel olarak sürdürdüğü "Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu"nun XI. sini 2009 yılında gerçekleştirmiştir. Ayrıca Kalite alanında 2003 yılına dek 3 adet "Kalite Sempozyumu" düzenlemiştir.

Şubemizin demokratik ve bağımsız bir Türkiye için, çalışmalarına kuruluşundan bu yana destek veren, tüm yönetim kurulu üyelerimize katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz.

 
 
BAOB YERLEŞKESİ ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 NİLÜFER - BURSA Tel: (0 224) 453 62 00 Faks: (0 224) 453 62 12
© 2013 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ HER HAKKI SAKLIDIR.
Sanalnet İnternet Hizmetleri