Bülten Haziran 2017
» sunuş
» şube
» mmo
» tmmob
Etkinlik Takvimi
Makina “Hayır” İçin Çalışacak!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Balıkesir İl Temsilciliği, Çanakkale İl Temsilciliği, Yalova İl Temsilciliği, Bandırma İlçe Temsilciliği, Edremit İlçe Temsilciliği, İnegöl İlçe Temsilcilikleri ile “Makina “Hayır” için Çalışacak” diyerek ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı MMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart yaptı. “Bugün tüm ülkemizin olduğu gibi Meslek Örgütlerinin de en önemli gündem maddesi Anayasa değişikliği ve halk oylamasıdır” diyen Mart, “TBMM’de, Meclis İç Tüzüğü ve Anayasa’nın 175. maddesinde belirtilen gizli oy usulünün ihlal edilerek kabul edilen, mevcut Anayasa’nın 58 maddesinin değiştirilmesini, 21 maddesinin yürürlükten kaldırılmasını kapsayan “Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, siyasal sistem ve rejimi köklü bir şekilde değiştirici içeriğe sahiptir.

Diğer yandan dayatılan bu Anayasa değişikliği, dünyada ve ülkemizdeki Anayasa yapım süreçlerinin birikimlerinden ve Anayasal devlet anlayışından da çok uzaktır. Bu tür köklü bir Anayasa değişikliğinin, ancak toplumsal meşruiyeti bulunan Kurucu bir Meclis tarafından yapılması gerekir. Ancak bu değişiklik, Anayasal geleneklerden kopuk bir biçim ve içerik ile gündeme sokulmuştur. Bu değişiklik iktidarın, iktidarını kalıcılaştırmak ihtiyacını karşılamak içindir” ifadelerini kullandı.

Söz konusu Anayasa değişikliğinin, OHAL ve OHAL kararnamelerinin, olağan Anayasal düzenin, Meclisin ve yargının üzerinde fiili bir üstünlük sağladığı antidemokratik koşullarda dayatıldığını ve Anayasa değişikliğinin, eşitsiz, adaletsiz, hukuk dışı bir ortamda gündeme geldiğini belirten Mart, “OHAL koşullarında Anayasa değişikliği ülkemizde ilk kez yaşanmamaktadır. 1982 Anayasası da benzer şekilde sıkıyönetim koşullarında hazırlanmış ve halkoyuna sunulmuştur. Yüzde 92’lik bir oran ile çoğunluğun onayladığı 1982 anayasası temel hak ve özgürlüklerin yok edildiği bir baskı döneminde kabul ettirildiğinden dolayı toplum nezdinde hiçbir zaman meşruiyet kazanamamıştır” dedi.
“Gelecek kuşakların iradesini ipotek altına alacak ve Türkiye’nin kaderini belirleyecek bu Anayasa değişikliği teklifi, yürürlükteki Anayasa’nın büyük ölçüde askıya alındığı, özgürlüklerin yasaklandığı ve fiilen kullanılamadığı, toplumsal kutuplaşmanın tırmandırıldığı ortam ve koşullarda halkoylamasına sunulmaktadır” ifadelerini kullanan Mart, açıklamaya şöyle devam etti:

“Bu koşullarda yapılacak Anayasa değişikliğinin bir meşruiyet sorunu yaşayacağı gibi ülkemizin bugüne kadar gördüğü en ağır tehdittir.
Söz konusu Anayasa değişikliği ile mevcut parlamenter sistemde eksik de olsa işleyen kuvvetler ayrılığı ilkesi yerle bir edilecek, yasama, yürütme ve yargı erkleri tek kişide toplanacak, otoriter-totaliter bir rejime geçilecektir. Yasama ve yargı erklerinin zaten önemli ölçüde budanmış bağımsızlığı tümüyle ortadan kaldırılacaktır.

Özgürlükçü ve gelişmiş demokrasilerde kuvvetler ayrılığı ilkesi tartışmasız temel ilkedir. Anayasa ortak bir toplumsal sözleşme metnidir. Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyelerinin neredeyse tamamının, siyasi parti başkanı kimliği de olacak tek bir kişi tarafından belirlenmesi asla kabul edilemez.

Tek başına bir kişiye, parlamentoyu gerekçesiz fesih yetkisi verilmesi açık bir diktatörlüktür. 12 Eylül darbe Anayasasından bile daha gerici bir Anayasa değişikliğidir.

Anayasa değişikliği ile ülkemizde on yıllardır adım adım kurgulanan piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzen korunmak ve kalıcılaştırılmak istenmektedir. Fiili olarak uygulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü kazandırılması hedeflenmektedir.

TMMOB’a bağlı meslek odası olarak bizler, rejimin ve sistemin tek adam diktatörlüğü doğrultusunda değiştirilerek kurumsallaştırılmasını hedefleyen, AKP’nin Yeni Anayasasına ve Başkanlık Sistemine karşı ikirciksiz olarak “HAYIR” diyerek, Halkoylaması sürecinde bütün birimlerimizle birlikte mücadele etme kararlığındayız.

Bu süreçte üyelerimize ve halkımıza olan sorumluluğumuzu yerine getirme gayretiyle emek ve meslek örgütleri ile birlikte dayanışma içinde olacağız.

Bizler, piyasacı, emek ve doğa düşmanı, laiklik karşıtı düzeni kalıcılaştırılacağı; fiili olarak uygulanan dinci-mezhepçi dikta rejimine yasal statü kazandıracağı; bağımsızlık, cumhuriyet, demokrasi, laiklik bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme erkleri arasındaki denge, fren, denetleme mekanizmalarını, Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı için Anayasa değişikliği teklifine “HAYIR” diyoruz.

Bizler, sadece üyelerimizi değil tüm halkımızı, eşit, özgür, demokratik ve barışçıl bir ortamda birlikte yaşamı savunan her bir bireyi, Anayasa değişikliği teklifini reddetmeye ve referandumda tercihini “HAYIR”dan yana kullanmaya çağırıyoruz.

Ülkemiz için, Laik demokratik Cumhuriyet için, şimdi görev zamanı…

Bu seçimde “HAYIR” oyu kullanmak, sandıklara sahip çıkmak her zamankinden çok daha önemlidir. Ülkesini seven Cumhuriyet değerlerine inanan herkesin böyle bir sorumluluğu vardır.

MMO bu sorumluluğun farkında olarak üzerine düşen görevi yerine getirecek, Makina “Hayır” için çalışacaktır.

Bizler, bu Halkoylamasında “HAYIR”ın galip geleceğine, AKP faşizmine hak ettiği yanıtın verileceğine yürekten inanıyoruz.

Ülkemizde bahar, güneşli elleriyle kapımızı çalacak ve güzel günler “HAYIR”la gelecek!”

  
FaceBook'ta payla�Twitter'da payla�
BAOB YERLEŞKESİ ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 NİLÜFER - BURSA Tel: (0 224) 453 62 00 Faks: (0 224) 453 62 12
© 2013 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ HER HAKKI SAKLIDIR.
Sanalnet İnternet Hizmetleri