Bülten Haziran 2017
» sunuş
» şube
» mmo
» tmmob
Etkinlik Takvimi
Kız Öğrenci Yurdundaki Vahşetin Nedeni Denetimsizliktir

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi 29 Kasım 2016 tarihinde Adana‘nın Aladağ ilçesindeki 3 katlı Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu‘nda çıkan yangın sonucu 11‘i çocuğun ve biri eğitmen olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmesine ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

MMO Bursa Şube Başkanı İbrahim Mart tarafından MMO Bursa Şube Konferans Salonu’nda yapılan basın toplantısında Mart, “Bu acı olaydan dolayı öncelikle halkımızın acısını yürekten paylaşıyor, çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralı çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.
Bu vahşetin, ilkokul öğrencilerine yönelik yurt yapmanın yasak olduğu ülkemizde ve Milli Eğitim Bakanlığı‘nın izniyle açılan bir yurtta gerçekleştiğini söyleyen Mart, “Ayrıca, şimdiye kadar farklı nedenler belirtilmiş olsa da çıkan yangının ihmaller zincirinin ve denetimsizliğin bir sonucu olduğu ortadadır. Bu, düpedüz insan hayatını hiçe sayan kuralsızlığın, cemaat-tarikat yapılarına açık eğitim ve barınma sisteminin bir sonucudur” ifadelerini kullandı.

“Başta eğitim ve ilişkili binalar olmak üzere kamusal yapılarda yangın önlemlerini almak ve sürekli kılmak için daha kaç yangının olması ve kaç canımızın kaybedilmesi gerekecektir?” sorusunu ileten Mart, Bu noktada belirtmek isteriz, ülkemizde binalarda yangına karşı alınacak önlemler "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Binalarda tesis edilmesi zorunlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri Yönetmeliğin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddelerde, yine tesis edilen sistemler için gerekli olan bakım ve periyodik kontrollerin yapılacağı belirtilmektedir. Denetim ile ilgili maddelerinde ise özel yapılarda denetimin itfaiye tarafından yapılması gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu denetimlerin neredeyse hiç yapılmadığı görülmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, söz konusu sistemlerin gerekli olan periyodik kontrol ve testlerinin takibinin, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılarak yıllık denetimleri tabi tutulması gerektiğini kamuoyuna belirtmek isteriz” dedi.
Mart açıklamasına şöyle devam etti:

“Bursa'da da Odamızın etkin katkı koyduğu Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyetinin ilimizde 23 Ekim 2003 tarihinde başlayan ve en son 28 Mart 2013 tarihine kadar 10 yıllık süreçte gerçekleştirdiği yangın denetimlerinde; hastaneler, öğrenci yurtları, okullar, tarihi yapılar, oteller, dersaneler, huzurevleri, alışveriş merkezleri gibi toplamda yüzlerle ifade edilen yerleri denetlemiştir.
Bursa'da öğrenci yurtlarında yapılan denetimlerde, tıpkı Adana'daki yurt yangınında olduğu gibi; yangın merdiveni çıkış kapılarının kilitli olduğu, yangın algılama sistemlerinin çoğunda olmadığı, olanların da çalışır halde olmadığı, zeminlerin kolay yanıcı ve yoğun zehirli gaz çıkışına neden olan malzemelerle kaplı olduğu, yangın merdiveninin kolay yanıcı malzemelerin deposu gibi kullanıldığı, elektrik tesisatlarının uygun olmadığı özellikle Adana'da yangının çıkmasına neden olarak gösterilen elektrikli ısıtma cihazları ve bunlar dışında elektrikle çalışan tüm cihazların aşırı yüklenmesi sonucu sigortanın elektrik akımını keserek, yangının çıkmasını önleyen kaçak akım rölelerinin tesis edilmediği gözlenmiştir.

Bu sürece kadar yapılan denetimler göstermiştir ki, öncelikle belirtilen tüm yerler ilk denetim sonrası verilecek süreler sonunda tekrar denetlenmeli, gereğini yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem mutlaka uygulanmalıdır. Bu denetimler, Valilik makamı tarafından görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş, tüm mesaisini bu işe veren, profesyonel uzman ekiplerle gerçekleştirilmelidir. Denetim ekibi sayısı da, tüm verilere göre (okul, hastane, firma vb. sayısı, bölgeleri) hesaplanarak belirlenmelidir.
Denetimlerin il genelindeki tüm işletmeleri de içerecek şekilde yaygınlaştırılması ancak profesyonel bir anlayışla, tam gün bu denetimlerde görev yapacak ve işi tamamen denetim olacak; Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve İtfaiye Daire Başkanlığından bir uzmanın katılacağı bir ekiple olabilecektir. Geçen 10 yıllık süreçte hazırlanan raporların sonucu herhangibir işlem yapılıp, yapılmadığı; saptanan eksikliklerinin giderilmesi için ne gibi çalışmaların yapıldığı da tarafımızdan bilinmemektedir. Bakanlığın istemiyle süre verilmek üzere 3. kez denetlenen özel hastanelere ne gibi yaptırımlar uygulanacağı da tarafımızdan bilinmemektedir.

Başta okullar ve yurtlar olmak üzere kamuya açık alanların denetimi uzman Meslek Odalarımızın da katılımı ile yapılmalı, bu tür facialara son verecek önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir. En değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yerleştirildikleri yurtlar da tarikat ve cemaatlerin ellerinden geri alınmalı, laik parasız kamusal eğitim ve parasız kamusal barınma olanakları sağlanmalı, denetimleri de mutlaka yapılmalıdır”.

2003 yılından beri Bursa'da gerçekleştirilen Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyetinde aktif olarak görev yapan TMMOB MMO Bursa Şubesi Yangın Denetimleri ile ilgili Bursa ilinde yapılan çalışmalar hakkında görüş ve önerileri, aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

1. BURSA VALİLİĞİ İL YANGIN DENETİM HEYETİ KURULUŞU:
“Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği” gereği İlimizde ilk kez 31/12/2002 tarihinde Valilik “Olur”u ile oluşturulan ve çalışmalarına 23 Ekim 2003 tarihinde başlayan; TMMOB'a bağlı Makina, Elektrik ve Kimya Mühendisleri Odası Bursa Şubelerinde görevli uzmanların da etkin katkı koyduğu Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyeti, çalışmalarını yürüttüğü 2003-2004 döneminde, ilimizdeki 17 adet Kamu Kurum ve Kuruluşu ile özel sektör işletmesini denetlemiştir.

2. 2005/2006 DÖNEMİ:
Bu denetimler 2005 yılında Osmangazi İlçe Sivil Savunma Müdürlüğü, 2006 yılında ise Mudanya İlçe Sivil Savunma Memurluğu istemleriyle, dar kapsamda gerçekleştirilmiştir.

3. ŞEVKET YILMAZ HASTANESİ YANGINI-2009/2010 DÖNEMİ:
26/05/2009 tarihinde Şevket Yılmaz Hastanesi'nde meydana gelen yangının ardından; Bursa Valiliği'nin 04/06/2009 tarih ve 12342 sayılı “Olur”u ile Bursa Valiliği İl Yangın Denetim Heyetleri, bu kez 3 adet olarak oluşturulmuştur. Bayındırlık İl Müdürlüğü Başkanlığında oluşturulan Heyetlerde; Müdürlük bünyesindeki Mimar-Mühendislerin yanısıra, BBB İtfaiye Daire Başkanlığı, TMMOB'a bağlı ilgili Meslek Odalarında görevli; Makina ve Elektrik Mühendislerinin etkin katkı ve katılımları ile zaman zaman Kimya Mühendisleri ve Mimarların katılımıyla, Haziran 2010'a kadar görev yapmışlardır.

22 ana başlıktan oluşan denetim çizelgesine göre, il genelinde yapılan Yangın Denetimlerinde; kamu ve özel hastanelerinin yanısıra, öğrenci yurtları, yaşlı bakım evleri ve huzurevleri denetlenmiştir. Ancak denetime katılan kamu görevlileri için, bu çalışmaların ek yük getirmesi nedeniyle, Haziran 2010'da, denetim çalışmaları sonlandırılmıştır.

4. BURSA DEVLET HASTANESİ VE TIP FAKÜLTESİ HASTANELERİ YANGINI - 2010/2012 DÖNEMİ:
21/09/2010 tarihinde, aynı gün içinde meydana gelen Bursa Devlet Hastanesi ve Tıp Fakültesi Hastanesi yangınları sonrası, Bursa Valiliği'nin 01/10/2010 tarih ve 970 sayılı yazısı ile kentimizde 2. tur yangın denetimleri başlatılmıştır. 19 Nisan 2012 tarihine kadar süren bu denetimlerde hastanelerin yanısıra okullar, yurtlar gibi genç ve çocukların bulunduğu binalar, yaşlı bakım evleri, tarihi yapılar denetlenmiştir. Yangınların önlenmesi ve her türlü önleme karşın yangın oluştuğunda zararların en aza indirilmesi amacıyla oluşturulan “Yangın Denetleme Heyet”leri bu dönemde toplamda yüze yakın yeri denetlemiştir. Bu kapsamda Bursa ve ilçelerindeki hastanelerin tümü ve öğrenci yurtlarının büyük çoğunluğu denetlenmiştir.

5. ÖZEL HASTANELER DENETİMİ - 2013:
2013 yılında ise bu kez İlimizdeki özel hastanelerin Yangın Denetimleri, Sağlık Bakanlığı'nın 08.10.2012 tarih ve 25721 sayılı yazısı doğrultusunda; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Afet İl Müdürlüğü, BBB İtfaiye Daire Başkanlığı ile TMMOB Makina ve Elektrik Mühendisleri Odası uzmanlarının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 10.01.2013 tarihinde başlayan ve 28.03.2013 tarihinde tamamlanan denetimlerde 16 adet Özel Hastanenin yanısıra; Bursa Teknik Ünivesitesi, İl Özel İdaresine ait yurt, restorasyon çalışmaları süren tarihi Umurbey Camii ve yine onarım çalışmaları başlayan Mudanya Mütareke binası olmak üzere toplam 20 adet binanın Yangın Denetimleri gerçekleştirilmiş, raporları hazırlanarak Valilik makamına iletilmiştir. Bu denetimlerde de raportör olarak görev yapan Odamız, etkin katkı ve katılım sağlamıştır.

6. SONUÇ VE DENETİM YÖNTEMİ ÖNERİLERİ:
Yaklaşık 10 yıllık denetim süreçlerinde, Şubemiz kendi bünyesinde profesyonel ve tam zamanlı olarak en üst düzeyde görev yapan uzmanlarını görevlendirmiştir.

Yangın Denetim Heyetinin İlimizde 23 Ekim 2003 tarihinde başlayan ve en son 28 Mart 2013 tarihine kadar 10 yıllık süreçte gerçekleştirdiği yangın denetimlerinde; hastaneler, öğrenci yurtları, okullar, tarihi yapılar, oteller, dersaneler, huzurevleri, alışveriş merkezleri gibi toplamda yüzlerle ifade edilen yerleri denetlemiştir.

Aslında il düzeyine baktığımızda sadece okul, dershane ve hastaneleri kattığımızda bile binlerle ifade edilen yerlerin; kısa bir süre için 3 adete çıkan denetim heyetlerinin, haftanın bir günü yapacakları Yangın Denetimleri ile denetimlerinin sağlanabilmesi, matematiksel olarak da mümkün görünmemektedir. Kaldı ki halkın yoğun bulunduğu alışveriş merkezleri, petrol/LPG istasyonları ile Organize Sanayi Bölgelerinde yangın riski yüksek fabrikaların, yine binlerle ifade edilen sayıları göz önüne alındığında, birinci tur ilk yangın denetimlerinin bile bu şekilde uygulanan bir yöntemle bitirilmesi mümkün görünmemektedir.

Bu sürece kadar yapılan denetimler göstermiştir ki, öncelikle belirtilen tüm yerler ilk denetim sonrası verilecek süreler sonunda tekrar denetlenmeli, gereğini yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem mutlaka uygulanmalıdır. Bu denetimler, Valilik makamı tarafından görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş, tüm mesaisini bu işe veren, profesyonel uzman ekiplerle gerçekleştirilmelidir. Denetim ekibi sayısı da, tüm verilere göre (okul, hastane, firma vb. sayısı, bölgeleri) hesaplanarak belirlenmelidir.

Denetimlerin il genelindeki tüm işletmeleri de içerecek şekilde yaygınlaştırılması ancak profesyonel bir anlayışla, tam gün bu denetimlerde görev yapacak ve işi tamamen denetim olacak; Mimar, İnşaat Mühendisi, Makina Mühendisi, Elektrik Mühendisi ve İtfaiye Daire Başkanlığından bir uzmanın katılacağı bir ekiple olabilecektir. Geçen 10 yıllık süreçte hazırlanan raporların sonucu herhangibir işlem yapılıp, yapılmadığı; saptanan eksikliklerinin giderilmesi için ne gibi çalışmaların yapıldığı da tarafımızdan bilinmemektedir. Bakanlığın istemiyle süre verilmek üzere 3. kez denetlenen özel hastanelere ne gibi yaptırımlar uygulanacağı da tarafımızdan beklenmektedir.

Sadece yasak savma amaçlı bir çalışmanın, ülke ve toplumumuz için yararlı olmayacaktır. Bu süreçte belli bir olgunluğa ulaşan çalışmaların, yukarıda tariflenen şekil ve yapıda olması sağlanmalıdır. Odamızın ilimizde yangın denetimleriyle ilgili olarak 10 yıllık süreçte, ülke ve toplum yararı için görevlerini fazlasıyla yerine getirmiştir.

Tüm bu denetimlerin sağlıklı olarak yapılması, ancak yukarıda belirttiğimiz kriterlere göre Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde oluşturulacak, yukarıda tanımlanan özellikteki profesyonel kadrolarla ya da TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu olarak, Bursa Valiliği'ne daha önce de sunduğumuz “Binaların Yangından Korunması Hakkında Denetim ve İşbirliği Protokolü” kapsamında, profesyonel kadrolarla yapılabilecektir.

TMMOB EMO Adana Şube Başkanı Mehmet Mak da Aladağ’da olay yerine gittiklerini, inceleme yaptıklarını ve o binanın orada olmaması gerektiğini ifade etti.
TMMOB EMO Başkanı Hüseyin Yeşil açıklamasında bu yangından siyasi iktidarın sorumlu olduğunu ve bir daha böyle katliamlar yaşanmaması için gerekli denetimlerin yapılması gerektiğini söyledi.  
FaceBook'ta payla�Twitter'da payla�
BAOB YERLEŞKESİ ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 NİLÜFER - BURSA Tel: (0 224) 453 62 00 Faks: (0 224) 453 62 12
© 2013 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ HER HAKKI SAKLIDIR.
Sanalnet İnternet Hizmetleri