Bülten Haziran 2017
» sunuş
» şube
» mmo
» tmmob
Etkinlik Takvimi
Bursa Demokrasi Güçleri Tek Ses Oldu

15 Temmuz gecesi, ülkeyi daha da büyük bir karanlığa sürükleyecek olan kanlı darbe girişimine kitlesel eylem ve tepkiler sürüyor. Bursa’da 35 kurum ve kuruluşun biraraya gelerek tek ses olduğu Demokrasi Güçleri darbe ve diktaya karşı yüksek sesle tepkisini ortaya koydu.

BAOB Yerleşkesi Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nında biraraya gelen Bursa Demokrasi Güçleri, ''Ne Darbe Ne Dikta; Eşit, Özgür, Laik, Demokratik Türkiye'' diyerek ülkenin geleceğine sahip çıktı.
 
Bursa Demokrasi Güçleri adına hazırlanan ortak bildiriyi okuyan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ''Türkiye tarihinde derin izler bırakan darbelerin acısını derinden yaşamış olan bizler, ülkenin geleceğinin tanklarla sokaklar kuşatılarak, Meclis bombalanarak, halka kurşun sıkılarak tayin edilmesini asla kabul etmiyoruz, darbelere hayır diyoruz'' dedi.
 
Her türlü darbeye karşı olduğuklarını, yalnızca darbelere değil, ülkemizde güçlü bir demokrasinin işlemesine engel olabilecek her türlü girişime karşı olduklarını belirten Sarıbal, darbelere karşı duran, her türlü şiddeti reddeden ve gerçek bir demokrasiyi savunan herkesi içtenlikle selamladıklarını söyledi.
 
Bugüne kadar birlikte yürüdükleri yolda çıkar çatışması sonucu ayrı düşen ve düşmanlaşan AKP ve Cemaatin birbirini yok etmeye çalıştıklarını, bu süreçte halka yine büyük bedeller ödettiklerini ifade eden Sarıbal, ''Ortaklıkları süresince memleketi birlikte felakete sürüklediler. Cemaat kanlı darbe girişimiyle ülkede karanlık bir rejim kurmak isterken, iktidar ise 3 ay süreyle ilan edilen OHAL  ile bunu keyfi uygulamalar ile otoriter bir rejime dönüştürmeye çalışmaktadır'' dedi.
 
Sarıbal, bütün bu olan bitenlere rağmen, insan hakları, hukukun üstünlüğü, özgürlük, eşitlik, laiklik, toplumsal cinsiyet eşitliği, dayanışma, barışçı ve adil bir dünya, emeğin yüceliği, doğanın ve çevrenin korunması ile çoğulcu ve katılımcı demokrasi değerlerini benimsediklerine dikkat çekti.
 
Demokratik laik bir Türkiye için bir araya gelen Bursa Demokrasi Güçleri, kamuoyuna şöyle seslendi:
 
- Darbenin engellenmesi demokrasinin önemli bir kazanımıdır ancak darbe girişimlerini önlemenin temel yolu demokrasinin işlerlik kazanmasından geçmektedir. Darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL uygulamasıyla demokratik hak ve özgürlükler zarar görmektedir. OHAL ile,  Meclis devre dışı bırakılmakta, yeni bir darbe rejiminin hukuki zemini oluşturulmaya ve fiili başkanlık kurumsallaştırılmaya çalışılmaktadır. TBMM’de bulunan siyasi partilerin tümünün darbeye karşı ortak bir tutumda buluştuğu göz önüne alınarak, darbe girişimi sonrasında gereksinim duyulan demokrasiyi ve özgürlükleri geliştirecek düzenlemelerin TBMM tarafından yapılması sağlanmalı; OHAL uygulaması derhal sonlandırılmalıdır.
 
- FETÖ/PDY tarafından yapıldığı iddia edilen darbe girişimi ayrıntılı olarak araştırılmalı; darbecilerden hesap sorulmalıdır. Fethullah Gülen’in 1960’ların sonundan itibaren başlayan ve “Ilımlı İislam” adıyla sinsi biçimde topluma dayatılmaya çalışılan şeriatçı örgütlenmesine 12 Eylül askeri cuntasının zemin hazırladığı, bazı iktidarlarca korunup kollandığı, ayrıca birçok kişi ve kurum tarafından desteklendiği bilinmektedir. Darbe girişimine yol açacak kadar güçlenmesini sağlayan en büyük desteğin AKP iktidarları sırasında verildiği göz ardı edilmemelidir. Ulusal/uluslararası sorumlular titizlikle belirlenmeli ve bağımsız mahkemelerde yargılanmaları sağlanmalıdır.
 
- Darbe girişiminde bulunanların yanı sıra girişim sırasında sokakta işlenen suçlar da araştırılmalı, linç ve öldürmelerden sorumlu olanlar tespit edilmeli ve yargılanmalıdır.
 
KURUNUN YANINDA YAŞ DA YANMAMALI
 
- OHAL yetkilerine dayanarak çok sayıda devlet memuru görevden el çektirilmiştir. Yeterince araştırma yapılmadan, geçerli kanıtlara dayanmayan ve saydam bir biçimde kişilerin kendilerini ve kamuoyunu tatmin edecek açıklamalardan yoksun olarak gerçekleştirilen görevden almalar doğru değildir. Demokrasinin iyi işlediği hiçbir ülkede “Kurunun yanında yaş da yanar” yaklaşımıyla devlet yönetilmez! Suçu sabit olmayan hiçbir kişinin ekmeğiyle oynanmamalı, kendisi ve ailesi yoksunluklara terk edilmemelidir.
 
- Darbe girişimi öncesindeki deneyimlerimiz nedeniyle, AKP’nin OHAL yetkilerine de dayanarak kendisine muhalif olan tüm kesimleri “Düşman” olarak tarifleyebileceği, her türlü hukuksuzluğu ve şiddeti hayata geçirebileceği bir dönemin kapısının aralanmış olmasından endişe duyuyoruz. Bursa Demokrasi Güçleri olarak her türlü hukuksuz uygulamaya karşı duracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz.
 
- OHAL yetkilerine dayanılarak binlerce kişi gözaltına alınmış, gözaltı süresi bir aya çıkartılmış, sanıkların avukat bulundurma hakkına sınırlamalar getirilmiş, hükümet yetkilerince idam cezasının geri getirilmesi ve silahlanma çağrıları yapılmıştır. İdam cezasının çağdışılığı ve işkencenin insanlık suçu olduğunu yıllardır söyledik ve söylemeye devam ediyoruz. Bu çağdışı uygulamalar darbeyi hiçbir zaman önlememiştir. Darbeyi önleyecek olan doğru yaklaşım, daha fazla demokrasi ve sürecin evrensel hukuk normlarına uygun olarak yönetilmesidir.
 
- Halkımızın darbeye karşı duruşunu önemsiyoruz. Bizler yıllardır, şiddet içermeyen gösterilerin ve protestoların demokrasinin vazgeçilemez özelliklerinden birisi olduğunu söylüyor ve savunuyoruz. Ancak darbeye karşı olma bahanesiyle emekçilerin ve ilerici insanların yoğun olarak yaşadığı mahallelere yönelen gösteri ve saldırıları tehlikeli ve kabul edilemez buluyoruz. Hükümetten böylesi gösteri ve saldırıları önlemeye yönelik tedbirler almasını bekliyoruz.
 
- FETÖ/PDY’nin ne kadar tehlikeli olduğu 15 Temmuz akşamı Türkiye’yi dehşete düşüren darbe girişimiyle anlaşılmıştır. Yalnızca Fethullah Gülen Cemaatinin değil, diğer cemaat ve tarikatların da Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini yıkmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini biliyoruz. Bu anlamda laikliğin tehdit altında olduğunu  düşünüyoruz.
 
DEVLET BÜTÜN CEMAATLERDEN ARINDIRILMALI
 
Devletin yalnızca Fethullah Gülen Cemaatinden değil, bütün tarikat ve cemaatlerden ivedilikle arındırılması gerektiğini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
 
İçine girmiş olduğumuz süreç tüm demokrasi güçlerine önemli görevler yüklemektedir. Her türlü darbeye karşıyız ancak 15 Temmuz öncesi bombaların patladığı, katliamların olduğu, ölümlerin ve savaş görüntülerinin yaşandığı, her türlü hukuksuzluğun ve faşizan uygulamaların Türkiyesine geri dönmek istemiyoruz. Bu sorumluluk ve bilinçle Bursa Demokrasi Güçleri olarak her türlü saldırı karşısında dayanışma içerisinde olacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyoruz.
 
Eşitliğin, özgürlüğün, laikliğin, barışın, adaletin ve gerçek demokrasinin yaşandığı bir ülke yaratma yolunda halkımızla birlikte mücadele yürütme kararlılığımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz.
 
Demokrasi ve özgürlüğü kazanacağız.
 
Ne darbe, ne dikta; yaşasın eşit, özgür, laik, demokratik, barış içerisinde yaşayacağımız bir Türkiye''
 
Ortak bildirinin okunması sırasında sık sık darbe ve iktidar karşıtı sloganlar atan kalabalık daha sonra müzik grubunun seslendirdiği türkülere eşlik ederek halaylar çekti. 

BURSA DEMOKRASİ GÜÇLERİ
1-DİSK GÜNEY MARMARA BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
2-KESK ŞUBELER PLATFORMU
3-TMMOB İKK
4-BURSA TABİP ODASI
5-BURSA BAROSU
6-BURSA DİŞ HEKİMLERİ ODASI
7-BİRLEŞİK KAMU İŞ
8- BSMMMO (BURSA SERBEST MUHASEBECİ VE MALİ MÜŞAVİRLER ODASI)
9-NİLÜFER KENT KONSEYİ
10-TÜMTİS (TÜRK-İŞ)
11-BATİS (BAĞIMSIZ TEKSTİL İŞÇİLERİ SENDİKASI)
12-CHP (CUMHURİYET HALK PARTİSİ)
13-EMEP (EMEK PARTİSİ)
14-ÖDP (ÖZGÜRLÜK VE DAYANIŞMA PARTİSİ)
15-HDP (HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ)
16-YSGP (YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ)
17-DEVRİMCİ PARTİ
18-SYKP (SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ)
19-EHP (EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ)
20-DBP (DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ)
21-ÇGD (ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ)
22-HALKEVLERİ
23-BİRLEŞİK HAZİRAN HAREKETİ
24-ALEVİ BEKTAŞİ DERNEKLERİ PLATFORMU
25- CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ
26-EĞİTİM HİZMETLERİ DERNEĞİ
27-ÖVDER (ÖĞRENCİ VELİLERİ DERNEĞİ)
28-MEMLEKET SEVDALILARI DERNEĞİ
29-ÇEK (ÇAĞDAŞ EĞİTİM KOOPERATİFİ)
30-BUYAZ (BURSA YAZIN SANAT DERNEĞİ)
31-AS-DER
32-PANAYIR KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ
33-DOĞADER
34-ADD BURSA ŞUBESİ
35-BAMİS (BAĞIMSIZ METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI)
36- SODAP (SOSYALİST DAYANIŞMA PLATFORMU)
37-İMECE KADIN SENDİKASI


 
FaceBook'ta payla�Twitter'da payla�
BAOB YERLEŞKESİ ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 NİLÜFER - BURSA Tel: (0 224) 453 62 00 Faks: (0 224) 453 62 12
© 2013 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ HER HAKKI SAKLIDIR.
Sanalnet İnternet Hizmetleri