Bülten Haziran 2017
» sunuş
» şube
» mmo
» tmmob
Etkinlik Takvimi
Akp İktidarı Akademik Meslek Mensuplarını Kendi Ülkelerinde Yabancı Konumuna Sokacak

 

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Fikri Düşünceli, üç gün önce TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda kabul edilen ‘Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı’nın mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı mesleklerine ağır darbe vuran bir tasarı olduğunu belirterek, bundan vazgeçilmesini istedi.

AKP iktidarının bu tasarısı ile ülkemize büyük bir yük getirildiğini ifade eden Düşünceli, birçok akademik meslek disiplininin yanı sıra mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi ülkesinde yabancı sayılacağını kaydetti.

Yasa tasarısının, akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan yabancı uyrukluları nitelikli işgücü, kanıtlayan ülke vatandaşını ara eleman konumuna getirdiğine dikkat çeken Düşünceli, “Yabancıya bağımsız çalışma izni veren tasarı, ülke vatandaşının serbest çalışma hakkını ise elinden alarak yabancıların yanında düşük ücretli çalışan konumuna getirmektedir” dedi.

Siyasal iktidarın TMMOB Yasası’nda yapacağı değişiklikle kapıları ülkemizde bulunan akademik ve mesleki yeterliliği kanıtlanmamış yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına sonuna kadar açacağına dikkat çeken Fikri Düşünceli, şunları kaydetti:

“Oysa, ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancılarının büyük bir kısmı işsizdir ya da meslek dışı işte çalışmaktadır.

Egemen devlet olgusu, uluslararası hukukta karşılılık ilkesi üzerinden ilişki kurar. Hiç bir ülke tek taraflı olarak kendi vatandaşı aleyhine taviz vermez. Ancak, siyasal iktidar, tek bir ülke lehine değil, dünyadaki 191 ülkenin sermayesi lehine kendi vatandaşının aleyhine yasa hazırlamıştır.

Gelişmiş ülkeler, ülkemiz insanına turist olarak vize dahi vermezken, tüm dünya ülke vatandaşları hiçbir denetim ve kontrole tabi olmaksızın ülkemize gelecekler ve beyana dayalı meslek icra edebileceklerdir.

Ülke vatandaşı olan mühendis, mimar ve şehir plancılarını uluslararası sermayeye teslim etmeye çalışan siyasal iktidar anayasal suç işlemeye hazırlanmaktadır.

TASARININ DETAYLARINDA NELER VAR?

Bu tasarı;

1.      Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik veren,

2.     Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,

3.    Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,

4.  Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite mezunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye getireceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bilmediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve mimarların istihdamına olanak veren,

5.    Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan (ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6. Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7.   Yabancılara, nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi almalarına gerek kalmaksızın muafiyet tanıyan,

8.  Kamu yararına dernek ve vergi muafiyeti olan vakıflarda yabancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,

9.    Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren, bir niteliğe sahiptir.

Hazırladıkları yasayla akademik ve mesleki yeterliliği olmayan mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizde meslek icra edecekler ve denetimden muaf olacaklardır!

Yabancı bir üniversiteden mezun yurttaşımız ülkemizde çalışacağı zaman her türlü denetimden geçecekken, aynı üniversiteden mezun yabancı ülke vatandaşı ülkemize hiçbir denetimden geçmeden girecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına gelmektedir.

Biz, yabancıların çalışma izni konusunda değişiklik yapan bu tasarının Meclis gündeminden çekilmesini istiyoruz.

Kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen mühendis, mimar ve şehir plancıları, yurttaşlık haklarını elinden almak isteyenlere ‘dur!’ diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar bilmelidirler ki, bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancıları da kendilerini gözden çıkaracaktır.” 

  
FaceBook'ta payla�Twitter'da payla�
BAOB YERLEŞKESİ ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 NİLÜFER - BURSA Tel: (0 224) 453 62 00 Faks: (0 224) 453 62 12
© 2013 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ HER HAKKI SAKLIDIR.
Sanalnet İnternet Hizmetleri