Bülten Haziran 2017
» sunuş
» şube
» mmo
» tmmob
Etkinlik Takvimi
Soma Son Olmadı! İş Cinayetleri Can Almaya Devam Ediyor

Manisa’nın Soma ilçesinde iki yıl önce 13 Mayıs’ta yaşanan Türkiye’nin en büyük maden faciasında yaşamlarını yitiren 301 işçi, çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu tarafından Heykel’de düzenlenen anma etkinliğnde AKP’nin iktidar yıllarında 17 bin kişinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği belirtilerek, iş cinayetlerinin başlıca nedeninin uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları olduğu ifade edildi.

Heykel Atatürk Anıtı önünde Soma faciasının ikinci yıldönümü nedeniyle; Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Mart tarafından  yapılan basın açıklamasında 301 emekçinin acısının hala yüreklerde olduğu belirtildi. “Bugün, bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez daha yaşanmaması için alanlardayız” denilen açıklamada Soma gibi bir faciadan sonra dahi her ay onlarca emekçinin iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

Hükümet ve ilgili kamu kurumlarının bu konuda yaptıklarının ders almak yerine sermayenin ihtiyaçlarını karşılamak ve yeni katliamlara zemin hazırlamak olduğu ifade edilen açıklamada, “İş cinayetlerinin başlıca nedeni; ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi politikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma biçimlerinin artması, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sendikasızlaştırma ve taşeronlaşmanın yaygınlaşmasıdır” denildi.

‘KÖLELİK YASASI İLE EMEKÇİLERE BİR DARBE DAHA VURULDU’

Son olarak AKP tarafından TBMM’den geçirilen, ‘Kölelik Yasası’ olarak adlandırılan Özel İstihdam Büroları Yasası ile emekçilere bir darbe daha vurulduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu düzenleme ile; güvencesiz, kuralsız ve esnek çalışma yaygınlaşacak, iş güvencesi tamamen ortadan kalkacak, emekçiler açlık sınırının altında ücretlerle çalışmaya mahkum edilecek, örgütsüz çalışma yaygınlaşacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından en riskli işçiler yine kiralık işçi statüsünde çalışan emekçiler olacaktır. Ayrıca bu yasadan en olumsuz etkilenecek olanlar kadın işçiler olacak ve kadın işçiler üzerindeki sömürü derinleşecektir.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanında, işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız. En son Cumhurbaşkanının 8. İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı’nda ‘İşçilerin ‘bana bir şey olmaz’ anlayışıyla hareket ettikleri için iş güvenliği ihlalleri yaptığı ve canından olduğu’ söylemi bunun en net yansımasıdır.

‘SOMA’DA GERÇEK SORUMLULAR YARGILANMIYOR’

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur. AKP’nin iktidara geldiği Kasım 2002’den beri iş cinayetlerinde 17 binin üzerinde emekçi yaşamını yitirmiştir.

Ne yazık ki Soma gibi büyük bir facianın ardından yürütülen, gerçek sorumluların yargılanmadığı, sorumluların görünen bir kısmının yargı önüne çıkartıldığı dava kamuoyunu tatmin etmekten uzaktır.

Soma’da yaşanan acı gerçeğin nedenleri ortadadır. Bu nedenler ile hesaplaşılmadığı sürece fabrikalarda, madenlerde, inşaatlarda ve tüm çalışma alanlarında bizleri bekleyen yeni Soma’ların yaşanması kaçınılmazdır.

Soma katliamı göz göre göre gelmiştir. Çünkü; ocakta kömürün içten içe yandığının bariz göstergesi olan karbon monoksit gazının aylardır limit değerlerin üzerinde seyretmesi ve gaz sensörlerinde bu değerlerin belli olmasına rağmen önlem alınmaması, ocak sıcaklığının bir aydan beri normalden yüksek olması, işçilerin baş ağrısı şikayetlerinde bulunması ve bu işçilerde ağrı kesici ilaçların yoğun olarak kullanımı net bir şekilde kömür yangınını göstermesine karşın üretim zorlamasının devam ettirilmesi katliamın meydana gelmesinin ana nedeni olmuştur.

Bizler; göz göre göre ölümle karşılaşmanın ne kader ne de fıtrat olmadığını çok iyi biliyoruz.

Her anı ölüm, sakatlanma ve meslek hastalıklarına yakalanma riski taşıyan çalışma koşullarının ortadan kaldırılmasının zor olmadığını çok iyi biliyoruz.

Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, güvenceli koşullarda çalışmak ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz.

Güvencesiz, sendikasız ve kayıt dışı çalıştırılmak istemiyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen ve özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, işçileri köleleştiren taşeron ve rödovans sistemlerine son verilmesini istiyoruz.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla çözülemez. Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, idari ve mali yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güvenliği Kurumu bir önce oluşturulması gerektiğini bir kez daha yineliyoruz.

Soma’da yaşanan iş cinayetini doğuran nedenler ve bu cinayetin sorumluları ile hesaplaşmadan sağlıklı ve güvenli çalışmanın mümkün olmadığının altını bir kez daha çiziyoruz.

 

Soma’yı unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız.”

 

Bursa İş Cinayetlerini Durduralım Platformu

DİSK Güney Marmara Bölge Temsilciliği / KESK Bursa Şubeler Platformu

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu / BTO (Bursa Tabip Odası)

TÜMTİS Bursa Şubesi

BDO (Bursa Diş Hekimleri Odası) / BeczO (Bursa Eczacılar Odası) / BSMMMO (Bursa Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası) / ÇHD (Çağdaş Hukukçular Derneği)

BURSA BAROSU / ÇGD (Çağdaş Gazeteciler Derneği) 
FaceBook'ta payla�Twitter'da payla�
BAOB YERLEŞKESİ ODUNLUK MAH. AKADEMİ CAD. NO:8 A1 BLOK KAT:2-3 NİLÜFER - BURSA Tel: (0 224) 453 62 00 Faks: (0 224) 453 62 12
© 2013 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ HER HAKKI SAKLIDIR.
Sanalnet İnternet Hizmetleri